Raatimiehenkatu 22, 53100 Lappeenranta
Puh. 010 420 8200
info@virike.fi
Liikettä läpi elämän

Neurologinen fysioterapia


Virikkeen kokeneet ja neurologiaan erikoistuneet fysioterapeutit auttavat kuntoutumaan neurologisissa sairauksissa ja vammoissa.


Palvelemme kaiken ikäisiä kuntoutettavia. Neurologisten asiakkaiden kuntoutuskäynnit voidaan toteuttaa toimipisteessämme, kuntoutujan kotona, sairaaloiden vuodeosastoilla, hoitokodeissa tai palveluasumisyksiköissä.


Vuosien kokemus ja kuntoutukseen panostaminen antavat mahdollisuudet turvalliseen ja virikkeelliseen kuntoutukseen.


Käytössämme on alamme uusimpia laitteita tehostamaan kuntoutumista esim. värinäharjoittelu- laite Power Plate sekä uutena Neurosonic-menetelmä auttavat mm lihasjäykkyyden lievittämisessä.


Virikkeessä on kuntoutuslähtöinen työote, missä huomioidaan asiakkaan ja hänen lähipiirinsä tarpeet. Tarvittaessa teemme yhteistyötä lähettävän tahon ja muiden alan ammattilaisten kanssa aina asiakkaamme parhaaksi.


Palvelumme sisältävät:

  • Fysioterapian
  • Apuvälineiden arvioinnin
  • Kotiympäristön muutostarpeen arvioinnit
  • Kotona selviytymisen ohjaus
  • Läheisten ohjaus kuntouttavaan arkeen

Vaativa kuntoutus

Fysioterapia Virike on tuottanut KELA:n vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ( ent. vaikeavammaisten avokuntoutuspalvelu) vuodesta 1992 alkaen. Meillä on ammattitaitoiset, monipuolisesti koulutetut fysioterapeutit joilla on vuosien kokemus kuntoutuspalvelujen toteuttamisesta.


Kuntoutuksessa on kysymys koko elämänhallinnan kirjosta tavoitteena mahdollisimman hyvin sujuva arki. Virikkeessä huomioimme kuntoutujan yksilöllisesti mutta kokonaisvaltaisesti. Vuosien kokemus ja ammattitaito on opettanut, että paras tulos kuntoutujalle saavutetaan eri ammattilaisten hyvällä yhteistyöllä missä kuntoutuja on kaiken keskiössä. Olemme ammattilaisia myös apuvälineiden valintaan liittyvissä asioissa ja teemme hyvää yhteistyötä julkisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kuntoutuspalveluissa olemme luotettava ja laadusta tunnettu kumppani.


Fysioterapia Virike on Kelan sopimuskumppani vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.
Lisätietoja löydät Kelan sivuilta http://www.kela.fi/kun-tarvitset-kuntoutusta.