Lapsille

Lasten tuki- ja liikuntaelin fysioterapia

Aivan kuten aikuisillakin, lapsi voi kärsiä erilaisista tuki- ja liikuntaelin vaivoista.

Tyypillisimpiä ovat

  • Lihasperäiset kivut esim. niskalihasten jännityksestä aiheutuva päänsärky, rasituskivut
  • Nivelperäiset kivut esim. trauman (=tapaturman) jälkeiset kivut
  • Nivelten virheasennot tai rakenteelliset poikkeamat (alaraajojen pituusero, selän virheasento, skolioosi, polvien/nilkkojen virheasennot)
  • Niveljäykkyydet, lihasepätasapaino
  • Kirurgisten toimenpiteiden jälkitilat
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet esim. nivelreuma

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähettämän tai ilman lähetettä. Lasten fysioterapeutti arvioi lapsen fysioterapian tarpeen ja tarvittaessa ohjaa aina jatkotutkimuksiin. Hoitosuunnitelma käydään aina läpi lapsen huoltajan kanssa.

Fysioterapian menetelmät valitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti lapsen ikätasolle sopivana.

Fysioterapeutti antaa kirjalliset ohjeet kotiin joko itsehoitoon tai tukemaan hoitojaksoa. Lähtökohtana on löytää menetelmät ja keinot ennaltaehkäistä vaivojen uusiminen ja ohjata lasta/huoltajaa löytämään tulevaisuuteen tapoja, millä mahdollisia tuki- ja liikuntaelin kuormituksia voidaan vähentää.