Kuntoutuksen asiakkaat

Neurologinen kuntoutus

Virikkeen kokeneet ja neurologiaan erikoistuneet fysioterapeutit auttavat kuntoutumaan neurologisissa sairauksissa ja vammoissa.

Palvelemme kaiken ikäisiä kuntoutettavia. Neurologisten asiakkaiden kuntoutuskäynnit voidaan toteuttaa toimipisteessämme, kuntoutujan kotona, hoitokodeissa tai palveluasumisyksiköissä.

Vuosien kokemus ja kuntoutukseen panostaminen antavat mahdollisuudet turvalliseen ja virikkeelliseen kuntoutukseen.

Virikkeessä on kuntoutuslähtöinen työote, missä huomioidaan asiakkaan ja hänen lähipiirinsä tarpeet. Tarvittaessa teemme yhteistyötä lähettävän tahon ja muiden alan ammattilaisten kanssa aina asiakkaamme parhaaksi.

Palvelumme sisältävät:

  • Fysioterapian
  • Apuvälineiden arvioinnin
  • Kotiympäristön muutostarpeen arvioinnit
  • Kotona selviytymisen ohjaus
  • Läheisten ohjaus kuntouttavaan arkeen

Neurologisen fysioterapian tukena Virikkeessä on käytössä mm

  • Power Plate – värähtelylaite. Laite tehostaa värähtelyn avulla lihaksen harjoittelua.
  • Neurosonic- hoito, missä ohjelma esim. spastisuuden lievittämiseen.
  • Moto-Med- harjoituslaite sekä alaraajojen että yläraajojen kuntouttamiseen.
  • Leveät hoitopöydät ja erilaista harjoitusvälineistöä huomioimaan kuntoutuksenerityistarpeet.

Fysioterapeuttimme ohjaavat asiakkaita tarvittaessa erilaisessa toimintaympäristössä esim. harrastusten mahdollistamiseen, ulkoiluun, kauppareissujen harjoitteluun jne.
Kuntoutus on mahdollistamista elämään kodissa ja kodin ulkopuolella.