Kuntoutuksen asiakkaat

KELA vaativa lääkinnällinen kuntoutus

KELAN VAATIVA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta

Fysioterapia Virike ja Ensiaskel ovat toimineet KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (ent. vaikeavammaisten avokuntoutuspalvelu) palveluntuottajina vuodesta 1992 alkaen. 

Palvelumme ovat jakautuneet vuoden 2019 jälkeen siten, että Virike tuottaa palveluja aikuisille ja Ensiaskeleesa painopiste on lasten ja nuorten palveluissa. Meiltä löytyy Etelä-Karjalan kokeneimmat lasten ja nuorten fysioterapiaan erikoistuneet terapeutit. Pisimmät kuntoutussuhteet täyttävät pian 30 vuotta! Pitkissä terapiasuhteissa terapeutille kertyy kokemusta kohdata kuntoutujan eri elämänvaiheet ja ennakoiminen terapian suunnittelussa mahdollistuu huomioimaan eri ikäkausien mahdolliset haasteet.

Kuntoutuksessa on kysymys koko elämänhallinnan kirjosta tavoitteena mahdollisimman hyvin sujuva arki. Meillä huomioimme kuntoutujan yksilöllisesti mutta kokonaisvaltaisesti. Vuosien kokemus ja ammattitaito on opettanut, että paras tulos kuntoutujalle saavutetaan eri ammattilaisten hyvällä yhteistyöllä missä kuntoutuja on kaiken keskiössä. Olemme ammattilaisia myös apuvälineiden valintaan liittyvissä asioissa ja teemme hyvää yhteistyötä julkisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kuntoutuspalveluissa olemme luotettava ja laadusta tunnettu kumppani.

Palveluntuottajana olemme sitoutuneet noudattamaan Kelan laatimaa palvelukuvausta, johon voit tutustua täältä: Kelan terapioiden palvelukuvaus FI

Palvelukuvauksen tarkoituksena on varmistaa, että Kelan järjestämissä terapioissa kuntoutujan tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet on huomioitu ja kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille asiakkaille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutus perustuu aina julkisen terveydenhuollon laatimaan kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Kuntoutus voidaan järjestää kuntoutussuunnitelman mukaisesti Virikkeen tiloissa ja/tai kuntoutujan arkiympäristössä (=kotikäynteinä).

Lisätietoja löydät Kelan sivuilta: kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet