Raatimiehenkatu 22, 53100 Lappeenranta
Puh. 010 420 8200
info@virike.fi
Liikettä läpi elämän

Monimuotoryhmät


Monimuotoryhmäterapiaa toteuttaa kaksi eri terapiamuodon terapeuttia yhdessä. Lasten ja nuorten ryhmän koko on 4–6 lasta tai nuorta. Ryhmien muodostamisessa otetaan huomioon eri ikäkausien mukaiset ja toimintakykyyn liittyvät erityistarpeet ja vaatimukset. Tavoitteena on yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden lisäksi tukea sosiaalista kehitystä ja tarjota vertaistukea sekä turvallinen ympäristö taitojen harjoittelemiseksi.


Fysioterapia ja puheterapia ryhmäterapiaa toteutetaan yhdessä puheterapeutti Kirsi Neuvosen kanssa yrityksestä Puheenpolku.


Fysioterapia ja toimintaterapia ryhmäterapiaa toteutetaan yhdessä Terapiakeskus Mentoriksen toimintaterapeuttien kanssa.


Monimuotoryhmäterapiaan voi hakeutua KELA:n vaativan kuntoutuksen kautta. Ryhmiä voi kysyä myös omalta hoitavalta taholta sekä palvelua tarjoavilta yrityksiltä;

  • Fysioterapia Virike
  • Puheenpolku
  • Terapiakeskus Mentoris

Lasten ryhmät

 

Lasten ryhmätoiminnasta kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä Virikkeeseen. Räätälöimme erityisryhmiä tarpeen ja kysynnän mukaan. Jatkossa pyrimme käynnistämään erityislapsille suunnattuja ryhmiä –seuraa sivujamme ja facebook ilmoituksiamme.

 

 

Ohjaus- ja luentopalvelut


Lasten fysioterapeutit ovat pitäneet vuosien aikana erilaisia luentoja ja ohjauspalveluja Esim. henkilökohtaisille avustajille, päiväkotien- ja koulujen henkilökunnalle sekä eri alojen opiskelijoille. Osaamisaluettamme ovat lasten motoriset taidot eri kehitysvaiheissa ja niihin liittyvät poikkeamat sekä erityislasten liikkumisen ohjaus ja avustus tukemassa lapsen kehitystä.