Raatimiehenkatu 22, 53100 Lappeenranta
Puh. 010 420 8200
info@virike.fi
Liikettä läpi elämän

Fysioterapia - lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä


Fysioterapia tarkoittaa liikkeen ja liikkumisen parantamista. Tarjoamme sitä kaiken ikäisille. Panostamme toiminnassamme uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen.

 

Hoitosuhteemme alkaa asiakkaan kuuntelemisella ja ongelman kartoittamisella. Tästä edetään fysioterapeuttiseen alkututkimukseen ja sen pohjalta asiakkaan kanssa laadittuun hoitosuunnitelmaan.

 

Fysioterapia sisältää tarpeen mukaan kivun hoitoa, liikkeen- ja liikkumisen tukemista, yksilöllistä harjoittelua, lihasten muokkaavaa käsittelyä esim. hieronnalla ja venytyksin, nivelten käsittelyä sekä mahdollisten tukien ja apuvälineiden arviointia.

 

Hoitojaksosta teemme loppuarvioinnin. Luvan ja tarpeen mukaan teemme yhteistyötä muun hoitavan tahon kanssa.

 

Tyypillisiä fysioterapiaan hakeutumisen syitä ovat mm.

  • Niskahartiaseudun kivut, säryt ja toimintaongelmat
  • Selkäkipu, selän liikekipu, selän väsymiseen/ jäykkyyteen liittyvät vaikeudet
  • Alaraajasäryt
  • Olkaniveleen liittyvät vaivat; liikekipu, jäykkyys
  • Käsien puutuminen, erilaiset käsivarren kivut, yösäryt
  • Nivelvaivat; nilkka, polvi, lonkka ym.
  • Ja paljon muuta yksilöllistä ja yksilöllisesti pohdittavaa ja hoidettavaa elämänlaatuun vaikuttavaa vaivaa ja ongelmaa - autamme aina.

Akupunktio


Akupunktiota voidaan käyttää tukemassa fysioterapiaa tai sitä voidaan toteuttaa omana hoitosarjana.

 

Fysioterapiassa akupunktio toimii tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa esim. erilaiset nivelsäryt, tenniskyynärpään hoito, olkapään, lonkan ja polven pitkittyneet kiputilat. Akupunktio lievittää kipua ja rentouttaa lihaksia.

 

Omana hoitona akupunktio toimii esim. jännityspäänsäryn, päänsäryn ja migreenin hoidossa. Myös erilaisissa hermosäryissä akupunktiosta on saatu apua. Hoitoa kannattaa kokeilla myös yleiseen kehon rentouttamiseen.

 

Akupunktion teho perustuu ääreishermoston ärsytykseen, joka vaikuttaa keskushermostoon ja kivun tunteen kokemiseen.

 

Tyypillisesti akupunktiota annetaan 3-5 kerran jaksoina, 1-2 kertaa viikossa. Niin sanotuissa ylläpitohoidoissa käyntiväli voi olla harvempi.


Sähköakupunktio

Sähköakupunktiossa neuloihin yhdistetään matalataajuinen sähkövirta, joka tehostaa hoidon vaikutusta.

 

Erityisesti kroonisten kipujen hoidossa on saatu hyviä tuloksia. Sähköakupunktio on tehokas hoitomuoto myös kaularangan ja lanneselän kiputiloissa.


Faskiakäsittelyt

Faskiakäsittelyt täydentävät fysioterapiaa.

 

Faskiat eli lihaskalvot muodostavat koko kehon kattavan ja toiminnallisesti yhdistetyn sidekudoksisten jatkumoiden verkoston. Lihaskalvot ympäröivät lihaksia, jakavat kuormaa ja ohjaavat voimia mahdollistaen kehon moninaiset toiminnalliset liikeketjut.

 

Faskiakäsittely on kehon eri lihaskalvojen manuaalista liu’uttamista. Käsittelyn tavoitteena on rentouttaa kireitä lihaskalvoja ja vastaavasti aktivoida esimerkiksi ryhtivirheiden seurauksena venyttyneitä lihaksia toimimaan optimaalisemmin. Käsittely vapauttaa lihasjännityksiä, lievittää kipua sekä lisää rangan sekä nivelten liikkuvuutta. Käsittelyn tukena käytetään terapeutin toteuttamia passiivisia liikkeitä, asiakkaan itse suorittamia aktiivisia liikkeitä sekä hengityksen tehostavaa vaikutusta.


Teippaukset

Teippaukset voidaan tehdä fysioterapian yhteydessä tai ajan voi varata pelkkään teippaukseen. Käytössämme on hyvin ihoystävälliset teipit, joita voi ostaa tarvittaessa kotikäyttöön.

 

Urheiluteippaus

 

Urheiluteippausta käytetään pääsääntöisesti vammojen ennaltaehkäisyyn ja jälkihoitoon. Urheiluteippausta voidaan käyttää esimerkiksi lihasten venähdys- ja revähdysvammoissa sekä antamaan lisätukea esimerkiksi nivelille. Urheiluteippausta voidaan käyttää myös rajoittamaan sellaisia liikkeitä ja liikesuuntia, jotka eivät ole suotavia.

 

Kinessio-teippaus

 

Kinesio-teippausta voidaan käyttää sekä akuuteissa vammoissa että pidemmällä aikavälillä syntyneissä ylikuormitustiloissa esim. tenniskyynärpään hoidossa.

 

Kinesio-teippaus eroaa perinteisestä urheiluteippauksesta siinä, ettei se rajoita tuettavan alueen liikettä, vaan tuki perustuu tuntoaistin stimulaatioon.

 

Teippaustekniikoilla voidaan lievittää kipua, vähentää turvotusta, lisätä liikkuvuutta ja ennaltaehkäistä lihasväsymystä. Tavoitteena on tukea elimistön omaa paranemisprosessia edistämällä lymfa- ja verenkiertoa sekä arpikudoksen paranemista.

 

Kinessio-teippiä voi käyttää jopa parin viikon ajan, toisin kuin tavallista urheiluteippiä. Teippi sietää hikoilun ja kastumisen eli se ei estä peseytymistä tai saunomista.

 

Faskiateippaus

 

Faskiateippaus on kehitelty kinesioteippauksen pohjalta ja sitä käytetään esimerkiksi kivun lievitykseen, liikeratojen palauttamiseen sekä verenkierron vilkastuttamiseen. Faskiateippaus toimii manuaalisen käsittelyn sekä liikeharjoittelun ohella osana fysioterapiaa. Teippaustekniikoita on erilaisia, riippuen siitä, mitä teippauksella haetaan.


Leikkausten jälkeinen fysioterapia eli post-operatiivinen kuntoutus

Post-operatiivisella kuntoutuksella tarkoitetaan leikkausten jälkeistä kuntoutusta fysioterapian keinoin. Virikkeessä on käytössä viimeisimpiin tutkimuksiin ja käypähoitosuosituksiin perustuvat kuntoutusmenetelmät.

 

Tavoitteenamme on palauttaa asiakkaamme takaisin normaaliin elämään mahdollisimman nopeasti.


Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on melko yleinen, kiusallinen ongelma. Oireena on kiertävä, voimakas, muutaman sekunnin kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Korvan sisällä sijaitsee tasapainoelin, minkä sisällä on kalkkikivisoraa. Kalkkikivisoran kulkeutuminen väärään paikkaan, korvan kaarikäytäviin saa aikaan hyvänlaatuista asentohuimausta.

 

Korva- nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri, dosentti Tapani Rahko on kouluttanut fysioterapeutteja testaamaan ja hoitamaan hyvänlaatuista asentohuimausta. Hoito sisältyy asentohoidosta ns. manöövereistä, joilla tasapainoelimen toimintaa saa palautettua. Virikkeessä on koulutuksen käyneet terapeutit asentohuimauksen hoitoon.